Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik in Wien (HAUP)    

De HAUP is in novemer 2012 als eerste in Europa een beroepsbegeleidende Master “Green Care” aan. Ulmus verzorgde in de module “Grondslag van Green Care” een gastdocentschap en wil de contacten en vraagstellingen uit zijn network ter beschikking stellen aan de studenten.

Naar onze mening betekent de Master een belangrijke stap in de ontwikkeling van expertise in de Green Care-sector, zowel internationaal als interdisciplinair. De Master draagt bij aan een verdere professionalisering en het delen van waardevolle kennis en informatie

Green Care is een gedefinieerde verzamelterm voor allerlei activiteiten op het gebied van opvoeding, groen en gezondheid, zoals zorglandbouw, Animal Assisted Therapie (AAT) en tuintherapie. In onderstaande matrix worden de verschillende activiteiten gepositioneerd ten opzichte van elkaar. Belangrijk is de mate van actieve deelname ( ervaren of deelnemen) en de doel van de interventie.

Technische Fragen? webmaster@ulmus.eu © Ulmus Projectrealisatie 2012