Projectrealisatie

Benjamin halv2

Elk project of initiatief heeft de kenmerken van een levend organisme. Het ontwikkelt zich onder invloed van interne en externe factoren. Hoewel elk project zijn eigen unieke dynamiek en fenomenen kent zijn er bepaalde fases en wetmatigheden te herkennen. Zodra we die herkennen kunnen we ze gebruiken om het project succesvol te laten verlopen.

 Aan de basis van een bloeiend project staan betrokken mensen. Deze vormen de grootste succesfactor in het welslagen en het rendement. Het faciliteren en ondersteunen van dit initiatiefnemerschap zien wij als onze belangrijkste opgave.

 De realisatie van een project kent vele aspecten, waar onder:

  • Samenwerking Hoe, waarom en met wie werk ik samen?
  • Wet- en regelgeving Wat zijn de beleidsmatige en juridische kaders van hetgeen ik wil?
  • Ruimtelijk Welke ruimte en gebouwen heb ik nodig? Waar moeten ze aan voldoen en hoe realiseer ik ze?
  • Inhoudelijk Wat doe ik , waarom doe ik dat en hoe doe ik dat het beste?
  • Investering en exploitatie? Wat kost mijn project en wat kan het opbrengen?

 

Wij ondersteunen zowel praktisch als theoretisch, zowel vanuit het gezichtspunt van een organisatie als van de individuele initiatiefnemer. Wij begeleiden van idee tot plan, en van plan tot project.Technische Fragen? webmaster@ulmus.eu © Ulmus Projectrealisatie 2012