Welkom bij ULMUS

IMG 3104

Ulmus Projectrealisatie is sinds 2005 actief in advisering, begeleiding en management van projecten in groen en gezondheid.  Deze projecten zijn coalities tussen maatschappelijke functies ( zorg, onderwijs, recreatie) en ruimtelijke opgaven en groene activiteiten ( landbouw, natuurbeheer, landschapsonderhoud, watermanagement). Daarin zijn bijna altijd meerdere stakeholders betrokken, zowel uit de private als de publieke sector. Opdrachtgevers zijn overheden, bedrijven, instellingen en particulieren.

Daarnaast ontwikkelt en onderneemt Ulmus Projectrealisatie zelf nieuwe concepten op het gebied van groen en gezondheid.  Dit gebeurt dikwijls not-for-profit; Ulmus Projectrealisatie ziet het als haar maatschappelijke verantwoordelijkheid om haar kennis en competenties in te brengen in initiatieven waar (nog) geen financieel rendement gehaald wordt.

In onze visie biedt de landbouw, in de ruimte zin van het woord, plaatsen voor herstel en ontwikkeling voor zowel de samenleving als het individu.

Op onze website geven wij graag een indruk van onze werkwijze en activiteiten.

Technische Fragen? webmaster@ulmus.eu © Ulmus Projectrealisatie 2012