Fases in een project

Ideefase Kiem

-       Behoefte verkennen/richting bepalen/ handelingsruimte definiëren

-       Haalbaarheid en Duurzaamheid van het Project

-       Van Idee naar Concept

 Planningsfase Wortel

-       Opbouwen projectconsortium

-       Doelen en visie

-       Waardestromen en ambities in kaart brengen

-       Tijdspad en mijlpalen

-       Succes- en faalfactoren (risicoanalyse)

-       Communicatie- en werkstructuur

-       Opdrachten en deadlines

 

 Uitvoeringsfase Groei

 -       Kick-Off

-       Projectcoördinatie en -management

-       Periodieke terug- en vooruitblikken

-       Implementatiestrategie

-       Oplevering

-       Slotevaluatie

 Exploitatiefase Bloei

-       Stabiliseren en verankeren

-       Monitoren voortgang

-       Verbeteren

Vernieuwingsfase  Zaad

-       Reflectie en oriëntatie

-       Innoveren i.p.v. conserveren

Wij bieden in elke fase advies, begeleiding , ondersteuning en interim-management aan.

Technische Fragen? webmaster@ulmus.eu © Ulmus Projectrealisatie 2012